fredag den 15. november 2013

VAND - alt om vand


ALT OM VAND

Frosset vand vejer 9% mindre end flydende vand, derfor is flyder på vand - vidste du det?

Jorden er et lukket system. Det er det samme vand , der eksisterer i dag, som eksisterede på jorden for millioner af år siden.

Der er to typer vand: saltvand og ferskvand. Saltvand indeholder meget salt, mens ferskvand har en opløst saltkoncentration på mindre en 1%.

73% af jordens overflade er dækket med vand.

97% af jordens vand findes i havene, og er salte. Kun de resterende 3% er ferskvand og kan derfor bruges som drikkevand.

Af ferskvandet er mere end 75% bundet i polernes iskapper.

Af det vand, der findes på jorden, kan mennesker kun bruge 3 promille som drikkevand. Dette vand findes i grundvands magasiner, floder og ferskvandssøer.

Vand bevæger sig rundt på jorden i en cyklus. Cyklussens 5 dele består af: Fordampning, kondensering, nedbør, infiltrering og overfladeafløb.

Over 100 år vil et vandmolekyle være 98 år i havet, 20 mdr. i fast form (s), omkring 2 uger i floder og søer og mindre end en uge i atmosfæren.

Vand koger ved 100ºc, fryser ved 0ºc og har en pH på 7, (hvilket hverken er syre eller base ).

Frosset vand vejer 9% mindre end flydende vand, hvilket medfører, at is flyder på vand.

Vand er den eneste substans, der naturligt findes på jorden i tre tilstandsformer: flydende, fast (is og gasform (vanddamp).

Vådområder fungerer som højest effektive vandrensningsanlæg, der absorberer kemikalier og filtrerer forurening fra.

Global opvarmning har, pga. effekter som hævet havoverflade og ændring i årstidernes mønster, evnen til at påvirke verdens ferskvands ressourcer.

Vand kan opløse flere stoffer end nogen anden væske. Vand fører derfor kemikalier, mineraler og næringstoffer med sig rundt i økosystemerne.

Der er blevet identificeret mere end 70.000 forskellige stoffer, der kan forurene vand.

Hvis alle nye kilder til forurening af vand kunne fjernes, ville 98% af alt grundvand være fri for forurenende stoffer om 10 år.

Omkring 70% af et voksent menneskes kropvægt udgøres af vand.

Et menneske kan leve uden mad i mere end en måned, men kun uden vand i omkring en uge.

Når et menneske føler tørst, har det mistet omkrig 1% af sit optimale vandindhold.

Et menneske skal drikke 2 liter vand dagligt for at leve sundt. Et menneske drikker i gennemsnit 75.000 liter vand gennem et liv.

Man kan blive forgiftet af at drikke for meget vand for hurtigt. Det sker, fordi vand fortynder natriumindholdet i blodet og forårsager ubalance i vandet i hjernen.

Selvom sodavand, kaffe og te er næsten 100% vand indeholder de også koffein. Koffein virker dehydrerende, idet det forhindrer vand i at vandre til de steder i kroppen, det skal bruges.

Vand fjerner affald fra kroppen, når det udskilles.

Vand regulerer kroppens temperatur. Hvis du har feber, skal du derfor drikke meget vand.

Saltvand kan bruges som drikkevand, hvis det bliver afsaltet.

Når vand indeholder meget calcium og magnesium, kaldes det ”hårdt vand”.

Hver dag får solen en trillion tons vand til at fordampe.

Et enkelt træ kan afgive 265 liter vand pr. dag via fordampning.

Ferskvandsdyr forsvinder 5 gange så hurtigt som landlevende dyr.

Det kræver 450 liter vand at producere et æg og 148.000 liter vand at producere en ny bil.

Mere end 1/6 af jordens befolkning er uden en sikker vandforsyning.

Mennesket bruger mere og mere vand pr. år, og den globale mængde vand, der bruges af mennesker, er tredoblet siden 1950.

En amerikaner bruger 5 gange så meget vand som en europæer, og i udviklingslandende bruges meget mindre vand pr. person.

Vand på flaske kan være 1000 gange dyrere end vand fra hanen, og det behøver ikke være sundere.
I dag skal drikkevand møde skrappe krav for at sikre en god kvalitet.

Op til 90 % af spildevandet i udviklingslandende bliver sendt ud i floder o.a. uden behandling først.

Det meste af vores ferskvand bliver brugt til at dyrke afgrøder.
Mens en person i gennemsnit har brug for 4 liter vand direkte, bliver der brugt mellem 2000 og 5000 liter vand til at producere den føde en person har brug for.

MERE OM VAND

*På toppen af Mount Everest koger vand ved kun 68 grader – på grund af det lave tryk.

*En liter is vejer kun 917 gram, mens en liter vand vejer 1000 gram – is er altså lettere end vand.

*Du har 1 liter vand i din hjerne.

*I løbet at et helt live drikker et menneske cirka 75.000 liter vand.

*En agurk består af 95 procent vand.

*I et glas vand er der 33.000.000.000.000.000.000.000.000 vandmolekyler.

*En vandhane, som drypper én gang i sekundet, fører til et vandspild på 10.000 liter på et år.

*I saltede peanuts er der ét gram vand pr.100 gram peanuts.

*Selvom sne bare er frossent vand, er ikke to snefnug for øvrigt ens, når man betragter dem  gennem et mikroskop.

*På jorden optræder vand i tre forskellige tilstande: vand, is og damp.

*Vand på flasker og dunke kan helt lovligt indehold forskellige bakterier og svampe, som ikke må    forefindes i det danske vandværks vand. Grænseværdierne er højere for vand på flasker og  plastdunke end det er på vandværks vand.

*Naturlig tørst kan kun slukkes af vand ...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar